Přinášíme Vám první čísla našeho farního zpravodaje, který zachycuje život ve farnosti, zajímavé rozhovory, duchovní podněty i plánovaný program v našich kostelích a v Komunitním centru Krista Spasitele.

Děkujeme výkonné redaktorce Evě Fuchsové za její práci, kterou věnuje vydávání našeho zpravodaje z Paluby a Podpalubí..