V neděli 16. 6. 2013 se při mši sv., která začíná v 10.15 hod., uskuteční první Svaté Přijímání šesti dětí z naší farnosti. Během mše sv. si také připomeneme Den otců. Po mši sv. se uskuteční pravidelná farní káva.

Srdečně Vás zveme ke společnému prožití těchto událostí!