Ať již budeme za tmy či za světla vycházet z Barrandova, Jinonic, Chuchle, Hlubočep nebo pojedeme z centra Prahy, můžeme se společně sejít na rorátní mši sv., která se stane požehnáním do nastávajícího pracovního dne či jeho završením a přípravou na slavení Vánoc.

 

Název "roráty" je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto bohoslužbám se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století. Žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici!

Roráty budeme zpívat při většině našich bohoslužeb během Adventu.

Ve zlíchovském kostele sv. Filipa a Jakuba se k rorátním bohoslužbám budeme scházet mimořádně také každé adventní pondělí (28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12. 2022) od 6.45 hod.

Všichni jste srdečně zváni k účasti na slavných tradičních rorátech!

 

Chcete zjistit, jak užitečně prožít Advent? Podívejte se na web www.VojtechKodet.cz.