Ať již budeme za tmy vycházet z Barrandova, Jinonic, Chuchle či Hlubočep, můžeme se společně sejít na rorátní mši sv., která se stane požehnáním do nastávajícího pracovního dne či jeho završením a přípravou na slavení Vánoc.

Název "roráty" je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století. Žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici.

 

Ve zlíchovském kostele sv. Filipa a Jakuba se k rorátním bohoslužbám budeme scházet každé pondělí, úterý a ve čtvrtek - začínáme v 6.45 hod. Roráty budeme zpívat také ve středu a v pátek - od 18.00 hod.

Rorátní mše svaté v naší farnosti začínají ve středu 6. 12. 2017 a budou se konat až do pátku 22. 12. 2017.

Všichni jste srdečně zváni k účasti na slavných zlíchovských rorátech!

 

Chcete zjistit, jak užitečně prožít Advent? Podívejte se na web www.VojtechKodet.cz.