V pondělí 3. prosince 2012 začínají v naší farnosti pravidelné rorátní mše sv. Ať již budeme za tmy vycházet z Jinonic, Chuchle, Barrandova či Hlubočep, můžeme se společně sejít na rorátní mši sv., která se stane požehnáním do nastávajícího pracovního dne a přípravou na slavení Vánoc.

Název "roráty" je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: "Rorate coeli desuper" (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století. Žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici.

Ve zlíchovském kostele sv. Filipa a Jakuba se k rorátním bohoslužbám budeme scházet každé pondělí, úterý a ve čtvrtek - vždy od 6.45 hod. Rorátní mše svaté se zde budou konat až do 4. neděle adventní - 23. 12. 2012.

Všichni jste srdečně zváni k účasti na slavných zlíchovských rorátech!