Ve středu 31. 8. 2016 se na zlíchovské faře sešli zástupci organizací, které se věnují rodinné politice a podpoře rodin. Zúčastnili se jednání neformální platformy označované jako Rodinná aliance, jejímiž sympatizanty jsou např. Národní centrum pro rodinu, Hnutí Pro život ČR, Asociace center pro rodinu, YMCA – Živá rodina, Výbor na obranu rodičovských práv i řada jednotlivců.

Na programu pravidelného setkání byla diskuse nad vývojem státní rodinné politiky, informace z oblasti komunální rodinné politiky a reflexe průběhu přípravy Koncepce rodinné politiky, na jejíž přípravě se někteří se zúčastněných podíleli.

Poděkování zástupců Rodinné aliance patří zejména farnosti Praha - Hlubočepy za poskytnutí zázemí, a manželům Ucháčovým, kteří se laskavě ujali role hostitelů a o účastníky jednání se vzorně postarali.