V návaznosti na aktuálně platné nařízení Vlády ČR "pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob" došlo v naší farnosti po dobu platnosti tohoto nařízení k uzavření kostelů (Zlíchov, Jinonice, Velká Chuchle) pro veřejné aktivity s větším počtem účastníků.

Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově bude otevřen každou neděli od 9.10 hod. do 11.00 hod. k osobní modlitbě, k přijetí Svatého Přijímání a svátosti smíření. Dále bude kostel otevřen každý pátek od 15.00 do 17.45 hod. k osobní adoraci v rámci Hory proměnění.

K osobní modlitbě bude kostel otevřen i každou středu od 17.00 do 17.45 hod.

Službu ve zlíchovském kostele koorodinuje pan kostelník Radim Ucháč (mobil: 608 469 864).

Naše TV Kostel umožňuje sledování mše sv. (v neděli od 8.30 hod.) ze zlíchovského kostela prostřednictvím Internetu.

Kostel sv. Vavřince v Jinonicích bude otevřen každou neděli od 16.00 do 17.00 hod. k osobní modlitbě, adoraci a k přijetí Svatého Přijímání.

Dále nabízíme možnost Svatého Přijímání - v kostele nebo pro starší zájemce u nich doma (koordinuje Radka Habánová) a svátost nemocných či svátost smíření (po domluvě s P. Josefem Ptáčkem nebo P. Jakubem Jirovcem).

Výuka náboženství probíhá nyní především prostřednictvím video-konferencí a dále pokračuje stavba nového kostela Krista Spasitele na Barrandově. Prosíme o Vaše modlitby!

Všechny vyzýváme, aby velmi bedlivě sledovali svůj zdravotní stav. V případě - byť nepatrného - podezření na infekci či možnost zdravotních problémů, prosíme, aby zůstali doma.

Prosím, v případě potřeby zaopatření umírajícího kontaktujte P. Josefa Ptáčka nebo P. Jakuba Jirovce.

Tato situace je pro nás všechny zcela mimořádná. Velice doporučujeme využít tento čas k modlitbě osobní i v rodinném společenství. Můžeme i ve své rodině slavit domácí bohoslužbu, pěknou inspiraci najdeme ve videu na YouTu.be/nXjfwGSluRU.

Biskupové dispenzují věřící od povinnosti nedělní účasti mše sv. Intenzivně však jsme vyzývání ke kreativnímu slavení neděle - např. v rámci rodiny - dle 3. Božího pořikázání. Pomoci nám mohou také texty Písma svatého na příslušný den, které najdeme na www.vira.cz.

Připomínám, že v naší farnosti stále platí nabídka postního předsevzetí a to naučit se jeden žalm z Bible za účelem prohloubení osobní modlitby a zbožnosti. K zapamatování v naší farnosti navrhujeme pro postní dobu letošního roku text žalmu č. 130. Na webu www.BiblickeDilo.cz najdeme podrobný rozbor k rozjímání uvedeného žalmu.

Současná situace je velkou příležitostí k netradičnímu prožívání své víry. Můžeme si při této příležitosti uvědomit duchovní spojení s 245 miliony křesťanů v 73 zemích světa, kteří mnohdy zakoušejí útrapy, pronásledování i smrt pro svou víru, nemají možnost slavení mše sv. a shromažďovat se dle svého přesvědčení. I přes tyto okolnosti jejich víra a láska roste.

Prožíváme období, které je náročné pro každého z nás i pro celou společnost. Církev má zkušenosti z uplynulých 2 000 let, kdy život pod vlivem obtížných okolností mnohdy trval delší dobu než stav "bez problémů". Jsou to právě křesťané, kteří byli a jsou pro okolní společnost příkladem naděje a povzbuzením.

Prosíme, průběžně sledujte webové stránky naší farnosti, kde budeme uveřejňovat aktuální informace.

 

S přáním požehnání na přímluvu sv. Rocha

                                                                                    P. Josef Ptáček

 

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. (Řím 8:28)