V návaznosti na postupné uvolňování pravidel pro slavení veřejných bohoslužeb Vás srdečně zveme k návštěvě našich kostelů a ke společnému slavení bohoslužeb s osobní účastí.

Od středy 6. 5. 2020 se bohoslužby v naší farnosti (Zlíchov, Jinonice, Velká Chuchle) budou slavit dle pravidelného rozpisu.

Současně Vás srdečně zveme také k osobnímu ztišení v rámci Hory proměnění.

Způsob konání dalších programů v naší farnosti bude probíhat podle pokynů příslušných vedoucích.

 

Prosíme všechny účastníky našich akcí o dodržování aktuálně platných zákonů, nařízení, vyhlášek a pokynů. U vchodu do našich kostelů je také možné využít účinnou desinfekci.

Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově umožňuje pohodlnou účast na mši sv. také v prostředí přilehlého hřbitova, kde silný (ale příjemný) vánek čerstvého vzduchu na požehnaném místě odvane každý nepřátelský vir či bakterii.

Právě v těžkých chvílích můžeme těžit z nádherné polohy našeho kostela a jeho mystického okolí.

Těšíme se na Vás!

 

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. (Řím 8:28)