Na základě zkušeností z uplynulých let, rozpis bohoslužeb během prázdnin se - až na jednu výjimku - nemění. Během měsíců červenec - srpen se nebude konat pouze mše sv. v pátek na Zlíchově. Ostatní termíny bohoslužeb zůstávají stejné na všech místech v naší farnosti.

Kompletní přehled bohoslužeb v naší farnosti najdete v sekci "Kostely a bohoslužby".

Přejeme Vám pěkné prožití letošních prázdnin!