Zveme vás na 1. ročník šachového turnaje "Zlíchovský Pat a Mat", který se uskuteční v neděli 22. ledna 2012 na zlíchovské faře.

Turnaj začíná v 13.30 hod. pro ranní mši sv. a jeho konec je plánován na 17.00 hod.

Organizátorem turnaje je pan Michael Jirsa. Přihlášku je potřeba zaslat na MichaelJirsa@seznam.cz nebo SMS na 605 889 691 (jméno + věk) nejpozději do 15. ledna 2012. Startovným je chuť si zahrát v duchu fair play.

Hrací systém a případné rozdělení do věkových kategorií bude všem přihlášeným sdělen týden před konáním turnaje (bude o tom rozhodnuto dle přihlášených účastníků).

Zveme všechny hráče šachu bez rozdílu věku. Turnaj je otevřen všem - mužům i ženám, malým i velkým! Vítězové (a nejen oni) se mohou těšit na pěkné (drobné) věcné ceny.