V pátek - 21. 12. 2012 - čeká seniory zlíchovské farnosti vánoční setkání na zdejší faře. Na programu bude nejenom navození příjemné vánoční atmosféry, ale také velmi zajímavý program.

Během letošního června se někteří z nás vydali na poutní cestu po stopách apoštola Pavla do Turecka. Promítání fotografií a video z této mimořádné cesty bude náplní plánovaného setkání.

Naši senioři mají však také rádi pohyb. Letošní vánoční setkání navštíví PhDr. Josef Vaško, který se dlouhodobě věnuje této oblasti. Pan doktor povede vhodné krátké cvičení, zvláště tanec vsedě.

Přijďte a nebudete litovat! Pozvánku najdete také na YouTu.be/BcF-krcBYhw. Začínáme v 9.00 hod.