Dovolujeme si Vás pozvat na pravidelná setkání maminek s dětmi. Setkání jsou naplněna společnou modlitbou a povídáním u dobré kávy. Tato setkání se konají každý čtvrtek od 9.00 hod. na faře. Zveme všechny zájemce - bez rozdílu věku.

Přijďte poznat nové přátele a sdílet svoje radosti i starosti v přátelském prostředí zlíchovské fary!