V sobotu dne 8. června 2013 se na zlíchovské faře uskuteční setkání ministrantů celé arcidiecéze. Zahájení sekání bude v kostele sv. Filipa a Jakuba v 9.30 hod. Na programu je nácvik liturgie, mše sv., hry a soutěže. Součástí akce je také výborný oběd, který zajišťuje "Pizza u Benedikta".

Předpokládaný konec akce je v 16.00 hod.

Prosím, přineste si 70 Kč na jídlo, sportovní obuv a případně ministrantské oblečení.

Mše sv. začíná v cca 10.00 hod. Srdečně zveme všechny zájemce z řad široké veřejnosti na tuto bohoslužbu.

Další informace o ministrantech v pražské arcidiecézi najdete na webu ministranti.apha.cz.