Při příležitosti Roku víry zveme všechny zájemce na pravidelná setkávání nad poselstvím křesťanství - kurz malé teologie pro širokou veřejnost. Tato setkání se budou konat každé 3. úterý na zlíchovské faře od 19.00 hod. pod vedením jáhna Mag. theol. Jakuba Jirovce OT, doktoranda teologie na univerzitě ve Vídni, člena Řádu německých rytířů.

První setkání se uskuteční již v úterý 20. listopadu 2012.

Tématem prvního setkání bude víra - úvod do problematiky:


Co je "víra"?

Víra jako praktická teologická ctnost a chybná pojetí víry (fundamentalismus, modloslužba, ...).

Víra a rozum.

 

Tato setkání vhodně doplňují pravidlená "Setkávání nad Biblí" - 1. úterý v měsíci.

Srdečně Vás zveme!

 

jáhen Mag. theol. Jakub Jirovec OT, doktorand teologie na univerzitě ve Vídni, člen Řádu německých rytířů

P. Mgr. Josef Ptáček, farář