V naší farnosti máme mnoho podnětných aktivit i společenství, které se vyznačují silným zastoupením žen – Modlitby matek, setkání maminek s dětmi apod. Za každou z těchto aktivit jsme velmi vděční a máme radost ze všech žen, které se s velkou obětavostí a zápalem na nich podílejí.

 

Nyní bychom rádi vytvořili vhodný prostor pro setkávání mužů v naší farnosti, aby bylo možné vhodnou formou probrat každodenní radosti i strasti, sdílet se o životě z víry, pomodlit se nebo případně uspořádat společnou pouť.

Za tímto účelem svoláváme první setkání na středu 11. února 2015 od 19.30 hod. do restaurace Kamera (TRAM "Chaplinovo náměstí" - www.RestauraceKamera.cz). Srdečně jsou zváni všichni muži z naší farnosti bez ohledu na věk či rodinný stav. Na tomto prvním setkání domluvíme další formu a frekvenci společných aktivit.

S případnými dotazy se obracejte na farního vikáře a předsedu organizačního výboru mužů P. Jakuba (J.Jirovec@seznam.cz). Těšíme se na shledání!