V letošním roce připadá slavnost Těla a Krve Páně na čtvrtek 19. 6. 2014. Chceme si připomenout význam Eucharistie v životě člověka. Mimořádná slavnostní bohoslužba se uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově od 18.00 hod. Po bohoslužbě bude následovat průvod před kostelem.

V tomto roce zveme do průvodu zvláště všechny děti. Je možné si také přinést květiny různých barev k umocnění místa průvodu s Nejsvětější Svátostí.

Srdečně Vás zveme k účasti!

 

"Kdyby lidi poznali význam Eucharistie, pořádková služba by musela řídit zástup u vchodů do kostela."

Sv. Terezie z Lisieux