V letošním roce připadá slavnost Těla a Krve Páně na čtvrtek 30. 5. 2013. Chceme si připomenout význam Eucharistie v životě člověka. V naší farnosti se tento den uskuteční několik akcí.

Mimořádná slavnostní bohoslužba se uskuteční v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově ve čtvrtek 30. 5. 2013 od 18.00 hod. Po bohoslužbě bude následovat společná adorace.

Současně se uskuteční také ve čtvrtek 30. 5. 2013 od 18.00 hod. v kostele Narození Panny Marie v Malé Chuchli slavnostní koncert "Flétna s harfou" - krásná hudba v májovém podvečeru, který provede Magdalena Bílková (flétna) a Magdalena Šimečková (harfa). Tento koncert je součástí "Chuchelského máje"- oslav 880. výročí první písemné zmínky o Chuchli.

Na stejný den pan kardinál Dominik Duka zve všechny křesťany z pražských farností na oslavy Těla a Krve Páně do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, které začínají v 17.00 hod. Po mši sv. bude následovat průvod po Hradčanském náměstí. Další podrobnosti najdete na www.apha.cz.

Srdečně Vás zveme na tyto akce!