Ve čtvrtek 4. června 2015 od 18.00 hod. bude ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba sloužena mše svatá ze slavnosti Těla a Krve Páně, po ní bude následovat procesí s Nejsvětější svátostí, při kterém budeme vyprošovat požehnání pro nás, naši farnost i pro všechny lidi, kteří s námi na území naší farnosti žijí. Zvány jsou také děti, které budou chtít zkrášlovat cestu pro eucharistického Pána květinami. Prosíme ministranty, aby se dostavili do sakristie nejpozději v 17.50 hod.

Upozorňujeme také, že ve čtvrtek 4. června 2015 z důvodu slavnosti odpadá mše sv. v domu Gloria a překládá se na čtvrtek 11. června 2015 ve 13.30 hod.

Slavnost Těla a Krve Páně (dříve nazývaná "Božího Těla") se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V celé církvi se zvyk putovat v procesí s Nejsvětější Svátostí rozšířil od 15. století. V Praze se poprvé konalo procesí Božího Těla v roce 1355.