Slavnost Všech svatých, významný svátek liturgického roku, se bude slavit i v naší farnosti. V pátek 31. října 2014 v 18 hodin, tj. v předvečer svátku, bude farní vikář P. Jakub v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově sloužit vigilii této velké slavnosti – k účasti a spoluslavení mše svaté jsou všichni srdečně zváni!

V západní církvi jsou při tomto svátku slaveni všichni svatí, tedy i ti, kteří nebyli oficiálně svatořečeni, ale jejichž svatost zná samotný Bůh. Jedná se o velmi starou tradici, sahající do 7. století – roku 609 nebo 610 zasvětil papež Bonifác IV. říímský Pantheon, který byl původně pohanský, Panně Marii a všem mučedníkům, tj. i těm, kteří dosud neměli vlastní svátek. Roku 835 rozhodl papež Řehoř IV., že se svátek Všech svatých bude slavit v celé církvi právě 1. listopadu. Od konce 10. století, v souvislosti s reformou z Cluny, přibyla na 2. listopadu i památka těch zemřelých, kteří se nachází v očistci a nedosáhli ještě plného společenství s Bohem (Dušičky).

V USA a některých evropských zemích se v předvečer svátku slaví tzv. "Halloween" - "All Hallows Eve", tj. "večer všech svatých". Tato oslava však postupně nabrala spíše komercionalizovanou a sekularizovanou formu.