V sobotu 16. května 2015 od 15.00 hod. se v kostele ve Velké Chuchli uskuteční slavnostní poutní mše sv. ke cti patrona sv. Jana Nepomuckého. Bohoslužbě bude předsedat P. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, JCD - soudce Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské a rektor kostela sv. Gabriela na Smíchově.

Dále upozorňujeme, že v měsících červen, červenec, srpen a září 2015 budou ve Velké Chuchli slouženy mše svaté každou první a také třetí sobotu v měsíci - vždy od 15.00 hodin.

Srdečně Vás zveme k účasti!

 

Odkud, Jene, smutně kráčíš za večera k městu?

Ach proč, Jene, slzou smáčíš svou k domovu cestu?

Ty z poslední kráčíš pouti a náš osud tebe rmoutí:

"Neopouštěj, svatý Jene, své dítky ztrápené!“

(z barokní písně ke cti sv. Jana)