V rámci nedělních bohoslužeb na Zlíchově dne 2. září 2012 se budeme modlit za všechny žáky, studenty a jejich učitele, kteří nastupují do různých typů škol.

Všichni jsou srdečně zváni!