V sobotu 30. května 2020 od 19.00 hod. se uskuteční ve zlíchovském kostele sv. Filipa a Jakuba slavnostní vigilie ze slavnosti Seslání Ducha svatého.

 

Při této slavnostní mši sv. obnovíme své křestní závazky a naše katechumenka přijme svátost křtu, biřmování a poprvé přistoupí ke Svatému Přijímání.

Srdečně Vás zveme na tuto mimořádnou událost!