Ve čtvrtek 6. září 2012 od 9.30 hod. začínají na faře pravidelná setkání maminek a tatínků s dětmi. Na programu je společná modlitba, výměna zkušeností a společné sdílení důležitého životního období, kterým je "mateřská dovolená".

Srdečně zveme všechny zájemce, setkání jsou otevřená každému!