Ve středu 9. 10. 2013 nás čeká první setkání společenství mládeže - Průzkumníci - v novém školním roce. Srdečně zveme všechny zájemce - včetně těch, kteří se k nám chtějí přidat poprvé. Čeká nás další rok zkoumání naší víry, vztahu s Bohem i s okolním světem. Společně budeme hledat cestu, jak nejlépe prožít svůj pozemský život. Pro některé z nás to bude také čas přípravy na svátost biřmování. Zveme všechny zájemce ve věku od 13 do 19 let.

Setkání se budou konat každou 2. a 4. středu v měsíci od 18.00 hod.

V 18.00 hod. začínáme v kostele na Zlíchově mší sv., potom následuje krátká adorace. Od 19.00 hod. budeme pokračovat na zlíchovské faře.

Těšíme se na Vás!