Ve středu 7. listopadu 2012 od 19.00 hod. začíná na faře společenství mládeže v naší farnosti "Průzkumníci". Společenství je určeno pro všechny mladé lidi ve věku od 13 do 19 let.

Název "Průzkumníci" vychází z potřeby neustálého prozkoumávání našeho způsobu života z víry v osobu Ježíše Krista. Společně budeme hledat cestu, jak nejlépe prožít svůj pozemský život.

Společenství předchází mše sv. a modlitba adorace od 18.00 hod. v kostele na Zlíchově.