V úterý 10. 1. 2012 od 20.00 hod. se na faře bude konat první setkání modlitebního společenství. Na programu bude krátká katecheze o Panně Marii z úst P. Josefa Rosy, modlitba růžence, osobní přímluvy, píseň, aktuality a čtení z Písma svatého.

Tato setkání se budou konat pravidelně každý týden - až do Velikonoc. Všichni jste srdečně zváni!