V pátek 11. května 2012 se na faře od 9.00 hod. uskuteční další setkání seniorů - tentokrát pod názvem "Den se sv. Agustinem".

P. Mgr. López Ignacio Juan Bautista Provecho, OSA povede besedu na téma "Historie Augustiniánů v Čechách" při příležitosti výročí 750 let od jejich příchodu do našich zemí. Všichni jste srdečně zváni!