V pátek 15. 3. od 9.00 hod. se bude konat společenství seniorů naší farnosti. Tentokrát nás navštíví P. Doc. Dr. Damián Němec a povede besedu na téma: "Současná jednání o podobě a právním zakotvení pastorační péče ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče."

Všichni jste srdečně zváni!