V pátek 13. ledna 2012 se na faře uskuteční od 9.00 hod. další setkání našich seniorů. Tentokrát mezi nás zavítá psycholog a zaměstnanec Fakultní nemocnice v Motole PhDr. Josef Vaško.

PhDr. Josef Vaško, který se dlouhodobě věnuje psychologickým potřebám seniorů, promluví na téma o způsobu prožívání stáří. Potom bude následovat beseda na toto téma.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni!