Legenda vypráví, že sv. Hubert hledal útěchu v lovu a na Velký pátek se setkal s jelenem, kterému mezi parohy svítil kříž. Uslyšel prý otázku: "Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!" Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu.

V neděli 2. 11. 2014 od 15.00 hod. se v kostele sv. Jana Nepomuckého v Chuchelském lese uskuteční slavnostní koncert ke cti sv. Huberta - patrona myslivců a střelců. Koncert se uskuteční v podání profesionálních trubačů p. Pacovského. Po koncertě budou v lese ukázky loveckých signálů, vábniček a povídání o historii lovecké hudby a signálů.

Všechny Vás srdečně zvou Lesy hl. m. Prahy - Lesní úsek Chuchle a Římskokatolická farnost Praha - Hlubočepy.

Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

Další informace o životě sv. Huberta najdete na webu Catholica.cz/?id=2320 a Řádu sv. Huberta.