Legenda vypráví, že sv. Hubert hledal útěchu v lovu a na Velký pátek se setkal s jelenem, kterému mezi parohy svítil kříž. Uslyšel prý otázku: "Proč stále jen hledáš a lovíš zvěř? Je na čase, abys začal hledat Boha!"
Pod vlivem tohoto zážitku se Hubert rozhodl věnovat svůj život službě Bohu.

V neděli 3. 11. 2013 od 15.00 hod. se v kostele sv. Jana Nepomuckého uskuteční slavnostní koncert  ke cti sv. Huberta, patrona myslivců a střelců. Letos bude věnován historii hudby při svatohubertské mši a lovecké hudby jako takové.


Troubeny budou ukázky z děl historických až po moderní autory v podání trubačů na borlice a lesnice. Po koncertě budou v lese ukázky loveckých signálů, vábniček a povídání o historii lovecké hudby a signálů.

Všechny Vás srdečně zvou Lesy hl. m. Prahy!
 

Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce.

Další informace o životě sv. Huberta najdete na webu Catholica.cz/?id=2320 a Řádu sv. Huberta.