Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí ve spolupráci s naší farností připravuje další - již tradiční - Svatoprokopskou pouť, která se uskuteční v neděli 30. 6. 2013.

Slavnou mši sv. bude celebrovat P. David Vopřada, Dr. - kněz, který působí ve farnosti Praha - Hlubočepy a vyučuje na Katolické teologické fakultě UK (Katedra fundamentální a dogmatické teologie). Mše sv. začíná v 18.00 hod.

Svatoprokopská pouť proběhne v Prokopském údolí - v blízkosti bývalého kostela sv. Prokopa. Jedná se o pozemek u statku mezi armádním objektem a jezírkem. Místo bude vidět z hlavní cesty.

Součástí akce je také bohatý doprovodný program - před bohoslužbou i po bohoslužbě. Děkujeme všem, kteří se na přípravě této významné události podílejí.

Reportáž z uplynulé pouti najdete na webu TV P5.

K hlubší přípravě na pouť je možné využít článek "Jak sv. Prokop oral s čertem, aneb něco o Satanu".

Všichni jste srdečně zváni k účasti na této mimořádné akci!