Během nastávajícího víkendu nás čeká duchovní obnova - Triduum. Hlavním tématem je pokání a křesťanská výchova děti - předávání víry.
Obnova bude probíhat v kostele a na zlíchovské faře. V sobotu se budeme účastnit také slavnostní mše sv. ve Staré Boleslavi.

 

Plánovaný program:

* pátek 27. 9. 2013:

17.30 hod. - křížová cesta ve zlíchovském kostele

18.00 hod. - mše svatá ve zlíchovském kostele

19.00 hod. - fara - přednáška "Faktum dědičného hříchu - kritika a pokus o moderní pojetí" (P. Jakub Jirovec OT)

 

* sobota 28. 9. 2013 – svátek sv. Václava:

10.00 hod. - mše ve Staré Boleslavi (doprava individuální)

17.00 hod. - fara - přednáška "Křesťanské principy výchovy dětí" (P. Josef Ptáček)

- následuje dle počasí možnost táboráku a opékání buřtů.

 

* neděle 29. 9. 2013:

09.45 hod. - společná modlitba růžence ve zlíchovském kostele

10.15 hod. - mše svatá ve zlíchovském kostele do které budou vloženy i prosby hnutí Modlitby matek.

 

Po obou přednáškách bude prostor na diskusi a dotazy.

Srdečně zveme všechny zájemce (ženy i muže) k účasti na celém programu nebo jeho části.