V augustiniánském klášteře sv. Tomáše na Malé Straně se od 22. do 26. dubna 2014 koná již XVI. augustiniánský týden. Letošní téma zní "Sv. Augustin a vzdělání. Augustiniánská pedagogika". Soubor přednášek a seminářů má přiblížit nejvýznamnější postavu západních církevních otců.

Středeční přednáška "Svatý Augustin a katecheze – jak správně učit?" se bude věnovat Augustinově spisu De catechizandis rudibus a přednese jí výpomocný duchovní naší farnosti a vyučující na Katedře fundamentální a dogmatické teologie KTF UK P. David Vopřada, Dr.

Podrobnosti k akci najdete na webu www.Augustiniani.cz.

Srdečně Vás zveme!