Během Svatého týdne nás čeká mimořádně otevřený kostel a hřbitov na Zlíchově i v Jinonicích.

 

 

* Kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově a přilehlý hřbitov bude mimořádně otevřený pro veřejnost v těchto termínech:

08. 4. 2020 (středa) - od 15.00 do 17.45 hod.

10. 4. 2020 (Velký pátek) - od 15.00 do 17.45 hod.

11. 4. 2020 (Bílá sobota) - od 9.00 do 13.00 hod.

12. 4. 2020 (Zmrtvýchvstání Páně) - od 8.00 do 10.45 hod. (možnost Svatého Přijímání)

 

* Kostel sv. Vavřince v Jinonicích bude mimořádně otevřen pro veřejnost v těchto termínech:

09. 4. 2020 (Zelený čtvrtek) - od 16.00 do 17.00 hod. (četba Evangelia, adorace, možnost Svatého Přijímání)

10. 4. 2020 (Velký pátek) - od 16.00 do 17.00 hod. (možnost modlitby Křížové cesty)

12. 4. 2020 (Zmrtvýchvstání Páně) - od 9.00 do 11.30 hod. (četba Evangelia, adorace, možnost Svatého Přijímání)

 

Srdečně Vás zveme k návštěvě za předpokladu respektování aktuálně platného nařízení Vlády ČR!

Současně bude probíhat řada velikonočních on-line aktivit prostřednictvím Internetu.

Velmi doporučujeme také využít možnost slavit domácí bohoslužby.