Cílem synodální cesty je vzájemné naslouchání a dialog, společná modlitba a sdílení podnětů k dalšímu zpracování.

Zveme každého zájemce v naší farnosti, aby se zapojil do procesu synodální cesty.

 

Základní podněty k celému procesu najdeme na webu Pastorace.APha.cz.

Prosíme o prostudování uvedených materiálů. Konkrétní podněty k úvaze najdeme v dokumentu "Otázky pro synodální setkání ve skupinkách".

 

Následně je možné svoje podněty sdílet s pastorační radou, která celý proces synodální cesty bude v naší farnosti koordinovat. Hlavní kontaktní osobou v naší farnosti je nyní členka pastorační rady, referentka a katechetka Radka Habánová a člen pastorační rady Radim Ucháč, kostelník u sv. Filipa a Jakuba.