Několik důležitých historických momentů z naší kroniky.