Již skoro 2 roky můžeme okolo zlíchovské fary potkávat - často v montérkách - Tomáše Vítka. Je to tatínek od rodiny ze stodůlecké farnosti, který (nejenom) u nás pomáhá zajišťovat řadu potřebných činností - od sekání trávy, údržbu zahrady a hřbitova, přes drobné zednické práce až po organizaci náročných oprav. Tomáš také umí vlídně a moudře promluvit s druhými lidmi a jeho role byla nezastupitelná např. v rámci akce "Zažít Barrandov jinak", kde prezentoval plánovanou stavbu kostela Krista Spasitele a komunitního centra na Barrandově.

Jaký má Tomáš Vítek životní příběh? Proč opustil materiální jistotu a zajímavou práci ve známé farmaceutické společnosti?

Odpovědi na tyto otázky najdete v zajímavém rozhovoru, který byl uveřejněn ve zpravodaji stodůlecké farnosti "Zprávy od sv. Jakuba".

Rozhovor má celkem 3 části: první část, druhou část a třetí část.

Tomáši, děkujeme Ti za krásný rozhovor a Tvou službu u nás!