V sobotu 24. února 2018 se od 9.00 do 12.00 hod. uskuteční postní duchovní obnova na zlíchovské faře pod vedením P. Martina Chleboráda, administrátora Římskokatolické farnosti u kostela Nanebevzetí Panny Marie - Kladno a člena Rady Likvidace lepry.

Duchovní obnova nese název "Tři plameny pekelného ohně".

Srdečně Vás zveme k naslouchání, meditaci a k přijetí svátosti smíření!