Triduum je spojeno s časem Velikonoc, ale pozvání k přemýšlení o možné proměně našeho života skrze smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, můžeme využít i v tento čas. V naší farnosti je velmi silné hnutí "Modlitby matek", které zve celou farnost k víkendové duchovní obnově.

Program duchovní obnovy - Triduum:

pátek 28. 9. 2012

17.30 hod. - možnost svátosti smíření v kostele (Zlíchov)

18.00 hod. - mše sv.

18.30 hod. - adorace

19.00 hod. - katecheze na faře na téma "časté problémy se svátostí smíření" (P. David Vopřada)

 

sobota 29. 9. 2012

14.00 hod. - mše sv. v kostele (Zlíchov)

15.00 hod. - katecheze na téma "odpuštění a opustky" (P. Josef Ptáček)

 

neděle 30. 9. 2012

- jedna z nedělních bohoslužeb bude obětována za naše maminky, které se také aktivně zapojí.

 

Další informace o duchovní iniciativě matek najdete na www.ModlitbyMatek.cz.

Na Triduum zveme všechny zájemce o chvíle modlitby a společného hledání Pravdy (ne pouze maminky)!