Tříkrálová sbírka České katolické Charity má za sebou už dvacet ročníků. Každoročně pomáhá starým a nemocným lidem, dětem ze sociálně slabých rodin a dalším potřebným.

 

Po dvouleté pauze se na Tři krále (6. ledna 2023) od 15.00 hod. v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé straně uskuteční požehnání koledníkům.  Poté vyjde tříkrálový průvod s velbloudy z Malostranského  na Staroměstské náměstí, kde se v 16 hodin rozezní Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby.

 

Koledníci z naší farnosti budou vybírat na potřebné lidi a rodiny z našeho okolí.

 

Chcete se připojit ke koledníkům naší farnosti?  Kontaktujte pastorační asistentku: habanova@CentrumBarrandov.cz.

Chcete přispět naší farní charitě? Existuje několik možností:

* 1. – 15. 1. 2023 budete v ulicích Barrandova a Zlíchova potkávat koledníky s kasičkami označenými logem České katolické charity.

* Přispět můžete také do kasičky v kostele během po nedělních bohoslužbách na Zlíchově i na Barrandově.

* Další možnosti je platba přes QR kód od 1. do 31. ledna 2023:

 

* Od 1. ledna do 30. dubna 2023 bude k dispozici také online kasička pro  bezhotovostní převod peněz.

 

číslo účtu Tříkrálové sbírky: 66008822/0800

variabilní symbol Farní charity Praha–Hlubočepy: 777910023

 

Další informace najdete na www.TrikralovaSbirka.cz.

Děkujeme za vaši štědrost!