V neděli 24. března 2019 ve 14.00 hod. bude P. Josef Ptáček slavnostně uveden do služby kanovníka starobylé Kolegiátní kapituly Nanebevzetí Panny Marie na hradě Karlštejně.

Slavnostní uvedení (instalace) i následná mše sv. s panem kardinálem Dominikem Dukou při příležitosti výročí založení kapituly se uskuteční v kapitulním kostele Panny Marie (2. patro Mariánské věže na hradě).

Zájemci o pěší poutní výlet pod vedením rodiny Habánových mají sraz v 8.11 hod. na nádraží ČD v Černošicích. Plánovanou trasu tvoří pěkných cca 13 km.

Kolegiátní kapitula na hradě Karlštejně byla založena 27. března 1357 českým králem a římským císařem Karlem IV. Mezi její poslání patří modlitba za náš národ a duchovní služba v prostorách hradu.

Srdečně Vás zveme!