Na počátku školního roku máme dobrou příležitost prosit o požehnání pro všechny děti, rodiče a učitele. Přejeme si, aby i nastávající rok byl časem našeho směřování k prohloubení vztahů k lidem a k Bohu. To rozhodně není vždy snadný úkol...
V neděli 1. září 2013 od 10.15 hod. bude na Zlíchově obětována mše sv. na tento úmysl a vyprosíme si zvláštní Boží požehnání pro nás i naše děti a členy pedagogického sboru.

Pro každého žáka a studenta máme připravený malý dárek - užitečnou školní pomůcku z naší farnosti :-)

Všichni jste srdečně zváni!