Sv. Vavřinec je nejenom patronem archivářů, jáhnů, chudých, správců majetku, kuchařů, sklenářů, hasičů a duší v očistci, ale také je mu zasvěcen jeden z našich kostelů v Praze - Jinonicích.

V neděli 12. srpna 2012 se uskuteční ke cti sv. Vavřince v Jinonicích poutní slavnostní mše sv. od 16.00 hod. Všichni jste srdečně zváni!

Další informace o postavě sv. Vavřince najdete na webu catholica.cz.