Nádherný symbol světla, které přináší naději do lidského života, přináší "Betlémské světlo". Jedná se o oheň, který byl zapálen ve města Betlémě v Izraeli a který skauti rozvážejí každý rok po celém světě. V naší farnosti si zájemce může odnést vzácné Betlémské světlo po bohoslužbě na Zlíchově v neděli 22. 12. 2013.

Na mši sv. od 8.30 hod. přinesou Betlémské světlo do kostela skautky a světlušky ze 189. oddílu Argiope a na mši sv. od 10.30 hod. to budou skauti a vlčata z 379. oddílu Ignis.

Je potřeba, aby si zájemci o Betlémské světlo přinesli patřičné zařízení k přenesení otevřeného ohně do svého příbytku (svíčku ve skleničce, lampičku, ...) a následně také dodrželi všechna bezpečnostní pravidla.