Svátek Uvedení páně do chrámu - lidově "Hromnice" - budeme v naší farnosti slavit v neděli 2. února 2014. Mše sv. se bude konat na Zlíchově od 8.30 hod. a 10.15 hod., v Jinonicích od 16.00 hod. a mimořádně také v Malé Chuchli (v kostele Narození Panny Marie) od 17.00 hod.

Mše sv. na Zlíchově od 10.15 hod. proběhne za účasti vzácného hosta - P. ThLic. Mariusze Kuźniara, Th.D. - ředitele Katechetické sekce České biskupské konference, který pronese slavnostní kázání.

P. Mariusz Kuźniar v letech 1995 - 1996 pobýval na zlíchovské faře.

 

Mši sv. v Malé Chuchli od 17.00 hod. bude předsedat P. Mgr. Mariusz Przygoda.

Podrobnosti o významu tohoto svátku najdete na webu www.pastorace.cz.

Srdečně Vás zveme k účasti!