Triduum je spojeno s časem Velikonoc, ale pozvání k přemýšlení o možné proměně našeho života skrze smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, můžeme využít i v tento zimní čas. V naší farnosti je velmi silné hnutí "Modlitby matek", které zve celou farnost k víkendové duchovní obnově.

Mše sv. se uskuteční v sobotu 26. 1. 2013 od 14.00 hod. v kostele sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově.

Po mši sv. - v 15.00 hod. - bude následovat duchovní zamyšlení P. Josefa Ptáčka na téma "nábožensky motivovaný strach a jeho důsledky pro náš život".

Tentokrát se k nám připojí část společenství maminek z Kralup nad Vltavou a budeme společně sdílet různé pohledy na křesťanský život v dnešní době.

Všichni (muži i ženy) jsou srdečně zváni na této mimořádné akci!