Se zármutkem sdělujeme, že v úterý 28. 3. 2017 v kostele Panny Marie v Malé Chuchli nebude ze zdravotních důvodů sloužena mše sv.

P. Mgr. Jana Gerndta, rektora kostela, svěřujeme pod ochranu Matky Boží a do Vašich modliteb!