Sestra bohoslovce z naší farnosti - slečna Veronika Zemanová - Vás srdečně zve na varhanní koncert "4 ruce a 4 nohy", který provede dne 7. 10. 2014 od 19.00 hod. v kostele sv. Václava v Praze na Smíchově. Tento koncert se uskuteční ve spolupráci s panem Ondřejem Valentou.

Pozvánku najdete na našem webu.