Ve zlíchovském kostele sv. Filipa a Jakuba se ve čtvrtek 6. 10. 2016 od 19.00 hod. uskuteční pravidelná modlitba chval a díků (1. čtvrtek v měsíci).

Modlitba bude probíhat za doprovodu hudebních nástrojů, které vycházejí z biblického pojetí modlitby (kytara, ukulele, housle, ...). Během setkání bude příležitost také k přednesení svých proseb Bohu.

Další informace najdete v přiložené pozvánce.

Zajímavé podněty k této modlitbě najdete na webu www.VeceryChval.cz a v článku "K čemu je Bohu naše chvála?".

Srdečně Vás zveme k účasti!